En l’últim ple de juliol es van tractar temes d’importància per al nostre poble com la creació del Consell Sectorial d’Inclusió i Drets Socials i el seu reglament, el Reglament d’ús d’instal·lacions esportives i l’Ordenança de circulació de vehicles de mobilitat personal. El Grup Municipal Compromís per Novelda ha fet interessants propostes de millora de tots estos textos.

El Consell Sectorial d’Inclusió i Drets Socials es regula en la Llei Valenciana de Serveis Socials impulsada per la vicepresidenta Mónica Oltra, esta llei blinda el serveis socials com la quarta pota de l’Estat de Benestar. El Consell Sectorial és l’òrgan participatiu municipal que avalua, proposa, orienta i assessora les polítiques socials i on participen partits polítics i serveis tècnics municipals, agents socials (representants d’associacions empresarials i sindicats) i associacions amb presència local que treballen en l’àmbit social. Entre les propostes de Compromís acceptades estan fer públiques les avaluacions que el Consell Sectorial ha de fer anualment del Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social així com que puga promoure noves iniciatives, els seus membres podran sol·licitar a l’Ajuntament la documentació que consideren necessària i també convocar el Consell a petició d’un terç dels membres. Algunes de les propostes de Compromís no van ser acceptades com l’augment de freqüència de celebració del Consell (demanàvem almenys cada 6 mesos), que puga fer propostes d‘inversió als pressupostos municipals o la publicació prèvia de l’Ordre del dia perquè qualsevol persona o associació interessada puga sol·licitar assistir com a convidada.

Pel que fa al Reglament d’ús d’instal·lacions esportives, les nostres aportacions han permés incloure els espais esportius dels centres educatius públics així com altres instal·lacions que puntualment puguen tindre usos esportius. Hem millorat el procediment sancionador per no respectar les normes, hem demanat regular millor els convenis amb entitats esportives i hem vetlat perquè les instal·lacions esportives estiguen obertes a tota la ciutadania sense discriminació de cap tipus.

En l’Ordenança de circulació de vehicles de mobilitat personal (els patinets) a més d’adaptar-la a la realitat del nostre municipi, hem aconseguir incorporar una moratòria de 60 dies des de l’aprovació definitiva fins que comence a aplicar-se el règim sancionador. Considerem essencial que s’aprofiten aquestos mesos per a informar la ciutadania en general i les persones usuàries sobre les noves normes i les possibles multes.

En definitiva, tot un treball d’oposició útil i activa que treballa per a millorar Novelda.

Carles Sala Penalva

Regidor Compromís per Novelda