Dignitat de Valencians (val./cast.)

Ara més que mai, vullc trencar una llança a favor del fet de ser, hui en dia, valencians. Valencians en el sentit més ampli i complet de la paraula: valencians del País Valencià o de la Comunitat Valenciana; valencians que parlen valencià o que parlen castellà; valencians que voten a Alacant, a València o a Castelló; valencians de Novelda, d’Alcoi, de Gandia o de Vila-real. El nostre poble es mereix reivindicar la seua dignitat. La dels llauradors que s’han esllomat cavant ceps, collint taronges o fent armela. La dels treballadors que han polit el marbre, han confeccionat Fords o han cuit la terrissa. La dels funcionaris que han netejat els carrers, han educat els xiquets o han curat els malalts. La dels empresaris que han apostat per crear treball, progrés i benestar.

 

Tots i totes formem part d’un poble històric, honest i treballador. D’un poble digne. Un poble que no es mereix ser identificat amb uns dirigents que s’han dedicat a fer amistats amb autèntica gentola. Amb personatges sinistres que només saben expressar-se amb paraules malsonants (només cal escoltar alguna de les gravacions per a morir-se de la vergonya) i que regalaven trages, bolsos o rellotges a canvi de… A canvi de res, segons diuen alguns. Siga com siga, el nostre poble, el poble dels valencians, no es mereix això, no es mereix ser vist, com passa ara, com un cau de raboses, de lladres, d’aprofitats. Sobretot, perquè no som res d’això.

 

Des de la instauració de la democràcia, els valencians i els novelders hem anat triant els nostres representants polítics. I hem renovat la confiança en ells o els hem penalitzat segons tocava –bé que ho sabem, en el Bloc!–. La paraula del poble sempre és sàvia, però cal fer un incís: no hauria de recaure la mateixa responsabilitat en un polític que no gestiona bé, que en un altre que malgasta en grans fastos o, directament, cau en les mans de la corrupció. Estes últimes equivocacions són especialment reprovables, perquè pareixen capaces d’embrutar-nos a tots. Però no és així: la immensa majoria dels valencians ni som malgastadors, ni encara menys corruptes. La immensa majoria dels valencians volem treball per a treballar i servicis públics de qualitat, sense retalls. Que es retalle d’on toque: de les grans obres megalòmanes i dels grans esdeveniments de luxe. I, sobretot, que es tapone eixa gran ferida oberta per a on s’escapen els diners de tots cap a les butxaques d’uns pocs. És a dir, la gran ferida de la corrupció, tinga el nom que tinga: Emarsa, Nóos, Brugal, Gürtel…

 

Perquè, encara que alguns estan fent tot el que poden per a demostrar el contrari –inclús negant que el pa és pa–, la immensa majoria dels valencians som pobres, però honrats. I, per damunt de tot, dignes. Absolutament dignes.

 

Juli Martínez Amorós, Bloc-Compromís de Novelda

 

DIGNIDAD DE VALENCIANOSAhora más que nunca, quiero romper una lanza a favor del hecho de ser, hoy en día, valencianos. Valencianos en el sentido más amplio y completo de la palabra: valencianos del País Valencià  o de la Comunidad Valenciana; valencianos que hablan valenciano o que hablan castellano; valencianos que votan en Alicante, en Valencia, o en Castellón; valencianos de Novelda, de Alcoy, de Gandía o de Vila-real. Nuestro pueblo se merece reivindicar su dignidad. La de los labradores que se han deslomado cavando cepas, recogiendo naranjas o haciendo almendra. La de los trabajadores que han pulido el mármol, han confeccionado Fords o han cocido la cerámica. La de los funcionarios que han limpiado las calles, han educado a los niños o han curado a los enfermos. La de los empresarios que han apostado por crear trabajo, bienestar y progreso.


Todos y todas formamos parte de un pueblo histórico, honesto y trabajador. De un pueblo digno. Un pueblo que no se merece ser identificado con unos dirigentes que se han dedicado a hacer amistades con una auténtica gentuza. Con personajes siniestros que solo saben expresarse con palabras malsonantes (solo con escuchar algunas grabaciones basta para morirse de la vergüenza) y que regalaban trajes, bolsos o relojes a cambio de… A cambio de nada, según dicen algunos. Sea como sea, nuestro pueblo, el pueblo de los valencianos, no se merece esto, no merece ser visto, como ocurre ahora, como un nido de alimañas, ladrones y aprovechados. Sobre todo, porque no somos nada de eso.


Desde la instauración de la democracia, los valencianos y los noveldenses hemos ido eligiendo a nuestros representantes políticos. Y hemos renovado la confianza en ellos o los hemos penalizado según tocaba –lo sabemos bien en el Bloc!-. La palabra del pueblo siempre es sabia, pero hay que hacer un inciso: no debería recaer la misma responsabilidad en un político que no gestiona bien, que en otro que malgasta en grandes fastos o, directamente, cae en las manos de la corrupción. Estos últimos errores son especialmente reprobables, porque parecen capaces de ensuciarnos a todos. Pero no es así: la inmensa mayoría de los valencianos ni somos malgastadores, ni mucho menos corruptos. La inmensa mayoría de los valencianos queremos trabajo para trabajar y servicios públicos de calidad, sin recortes. Que se recorte de donde toque: de las obras megalómanas y de los grandes eventos de lujo. Y, sobretodo, que se tapone esa gran herida abierta por donde se escapa el dinero de todos hacia los bolsillos de unos pocos. Es decir, la gran herida de la corrupción, tenga el nombre que tenga: Emarsa, Nóos, Brugal, Gürtel…


Porque, aunque algunos hacen todo lo que pueden para demostrar lo contrario –incluso negando que el pan es pan-, la inmensa mayoría de los valencianos somos pobres pero honrados. Y, por encima de todo, dignos. Absolutamente dignos.


Juli Martínez Amorós

Arxivat en: Economia i Ocupació, Moviments Socials, Nacional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *