Joves de Compromís: Joves, l’impuls de l’ecomobilitat! (val./cast.)

En l’actual context econòmic i social que vivim, totes i tots els joves hem demostrat la capacitat d’organització per a reivindicar, des de tots els àmbits, els nostres drets i lluitar per a garantir nostre futur com a ciutadanes i ciutadans.

Moltes han sigut les agressions en forma de retallades que ha patit la joventut al llarg dels últims anys: la supressió de beques per a cursar estudis superiors, l’augment de les taxes universitàries, el difícil accés a un mercat laboral cada vegada més precari, la privatització de serveis sanitaris,… Però, i què fem per la salut ambiental del planeta, que serà la nostra dins d’uns quants anys?

Com a joves, moltes són les accions que podem portar a terme per a millorar i avançar a cap un entorn urbà sostenible: apostar per la mobilitat de les persones, no de les màquines, utilitzar mitjans de transport públics i alternatius, eliminar l’agressivitat del trànsit, reduir la contaminació de vehicles a motor amb l’ús de la bicicleta i les rutes a peu i, en resum, aconseguir que les ciutats siguen per a les persones.

No obstant això, són les institucions, a través de les polítiques i, sobretot, a través dels centres educatius, les que han de formar i educar a xiquetes i xiquets des de la seua infantesa per a prendre conciència que som nosaltres, les persones, les que hem de contribuir a la recuperació d’un planeta mediambientalment en hores baixes i amb un futur incert. I per a fer açò possible, cal una aposta decidida per a fomentar uns valors ecològics que estimulen un canvi real en la forma de vida dels habitants a les seues ciutats: campanyes informatives als centres de primària i secundària, jornades de formació als parcs de trànsit per a escolars, creació del carril bici que connecte espais i llocs de trobada juvenils, instal•lació d’aparcaments de bicicletes gratuïts als centres d’ensenyament i d’altres centres culturals, socials i esportius, promoció d’activitats lúdiques per al foment de l’ecomobilitat, etc.

De moment, per als nostres governants, les prioritats en l’àmbit de la mobilitat han sigut la construcció d’infraestructures ferroviàries i xarxes de carreteres d’un elevat cost i d’un gran impacte ambiental que solament han servit per a unir grans nuclis de població i que han oblidat per complet ciutats i pobles cada vegada més exposats a un entorn més agressiu. És hora, per tant, que la joventut reivindique un estil de vida urbà de caràcter sostenible, com les “Ciutats 30”, de manera que el límit de velocitat siga de 30 km/hora per a reduir la sinistralitat, rebaixar la contaminació i contribuir a frenar el canvi climàtic estimulant l’ecomobilitat a les poblacions. I tampoc no ens podem oblidar d’altres infraestructures com els trens de rodalia, que facen possible la vertebració de les nostres comarques i la connexió a les universitats més pròximes.

Per això, des de Joves amb Compromís de les Valls del Vinalopó, ens sumen i participarem a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible organitzada per Compromís a la comarca. Amb les activitats previstes, no es pretén contraprogramar les dels ajuntaments del Vinalopó, però sí reclamar als consistoris implicats que ni la programació, ni les accions polítiques que porten a terme en el dia a dia són suficients per a conscienciar la ciutadania, que de totes i tots depén fer unes ciutats més pacífiques, habitables i adequades al ritme de les persones.

En definitiva, nosaltres, la joventut, de la mateixa manera que hem lluitat pels nostres drets socials i laborals a places, carrers, centres o perfils socials, des d’este moment, també hem de ser protagonistes als nostres pobles i ciutats en l’impuls de l’ecomobilitat!

Compromís Jove
Valls del Vinalopó

 

¡JÓVENES, EL IMPULSO DE LA ECOMOVILIDAD!

En el actual contexto económica y social que vivimos, todas y todos los jóvenes hemos demostrado la capacidad de organización para reivindicar, desde todos los ámbitos, nuestros derechos y luchar para garantizar nuestro futuro como ciudadanas y ciudadanos.

Muchas han sido las agresiones en forma de recortes que ha sufrido la juventud al largo de los últimos años: la supresión de las becas para cursar estudios superiores, el aumento de las tasas universitarias, el difícil acceso a un mercado laboral cada vez más precario, la privatización de servicios sanitarios,… Pero, ¿y qué hacemos para la salud ambiental del planeta, que será la nuestra dentro de unos años?

Como jóvenes, muchas son las acciones que podemos llevar a cabo para mejorar y avanzar hacia un entorno urbano sostenible: apostar por la movilidad de las personas, no de las máquinas, utilizar medios de transporte público y alternativos, eliminar la agresividad del tráfico, reducir la contaminación de vehículos a motor con el uso de la bicicleta y las rutas a pie y, en resumen, conseguir que las ciudades sean para las personas.

No obstante, son las instituciones, a través de las políticas y, sobre todo a través de los centros educativos, las que deben formar y educar a niñas y niños des de la infancia para tomar conciencia que somos nosotros, las personas, los que debemos contribuir a la recuperación de un planeta medioambientalmente en horas bajas y con un futuro incierto. Y para hacer esto posible, es necesaria una apuesta decidida para fomentar unos valores ecológicos que estimulen un cambio real en la forma de vida de los habitantes en sus ciudades: campañas informativas en los centros de primaria y secundaria, jornadas de formación en los parques de tráfico para escolares, creación del carril bici que conecte espacios y lugares de encuentro juvenil, instalación de aparcamientos de bicicletas gratuitos en los centros de enseñanza y otros centros culturales, sociales y deportivos, promoción de actividades lúdicas para el fomento de la ecomovilidad, etc.

De momento, para nuestros gobernantes, las prioridades en el ámbito de la movilidad han sido la construcción de infraestructuras ferroviarias y redes de carreteras de un elevado coste y de un gran impacto ambiental que solamente han servido para unir grandes núcleos de población y que han olvidado por completo ciudades y pueblos cada vez más expuestos a un entorno más agresivo. Es hora, por tanto, de que la juventud reivindique un estilo de vida urbano de carácter sostenible, como las “Ciudades 30”, de manera que el límite de velocidad sea de 30 km/h para reducir la siniestralidad, rebajar la contaminación y contribuir a frenar el cambio climático estimulando la ecomovilidad en las poblaciones. Y tampoco nos podemos olvidar de otras infraestructuras como los trenes de cercanías, que hagan posible la vertebración de nuestras comarcas y la conexión a las universidades más próximas.

Por eso, des de Jóvenes de Compromís de les Valls del Vinalopó, nos sumamos y particparemos en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible organizada por Compromís en la comarca. Con las actividades previstas, no se pretende contraprogramar las de los ayuntamientos del Vinalopó, pero sí reclamar a los consistorios implicados que ni la programación, ni las acciones políticas que lleven a cabo en el día a día son suficientes para concienciar a la ciudadanía, que de todas y todos depende hacer unas ciudades más pacíficas, habitables y adecuadas al ritmo de las personas.

En definitiva, ¡nosotros, la juventud, de la misma manera que hemos luchado por nuestros derechos sociales y laborales en plazas, calles, centros o perfiles sociales, desde este momento, también debemos ser protagonistas en nuestros pueblos y ciudades en el impulso de la ecomovilidad!

 

Compromís Jove, Valls del Vinalopó

Arxivat en: Comarcal, Moviments Socials, Urbanisme i Medi Ambient